Nowy numer 3/2021 Archiwum
    Nowy numer 3/2021 Archiwum

CHCESZ NOWYCH SZANS DLA SIEBIE I SWOJEJ SPOŁECZNOŚCI? Sprawdź ofertę LOKALNYCH OŚRODKÓW WIEDZY I EDUKACJI (LOWE)

Człowiek, który nie rozwija siebie i swojego otoczenia szybciej się starzeje. Dla rozwoju warunkiem koniecznym jest nie tylko odpowiednie nastawienie psychiczne, ale też dostęp do zajęć, które nam taki rozwój zapewnią.

W mniejszych miejscowościach dostęp do tego rodzaju aktywności jest jednak ograniczony. Zwłaszcza dla dorosłych, którzy dawno ukończyli edukację formalną. Na szczęście odpowiedzią na to wyzwanie są LOWE, czyli Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji, gdzie inspiracja i nowe szanse rozwojowe dostępne są dla każdego, bez względu na wiek.

Czasem człowiek pragnie w swoim życiu coś zmienić. I nie musi to być od razu zmiana zawodu. Aby chęć zmienić w czyn potrzeba wsparcia. Jest nim właśnie program LOWE, w którym rozwijana jest sieć 150 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji. Powstaje on z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej dzięki środkom Unii Europejskiej pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Animatorami i centrami lokalnych LOWE są zazwyczaj szkoły lub ich organy prowadzące. To dla nich sposób na uzyskanie dodatkowych środków.

Ponieważ LOWE tworzone są oddolnie, każdy z niezależnie działających ośrodków jest w stanie uszyć ofertę edukacyjno-rozwojową na miarę i potrzeby lokalnej społeczności. Jeśli potrzeba ta wiąże się z rozwiązaniem problemu bezrobocia, to w naturalny sposób oferta wiązać się będzie np. z zajęciami, na których uczestnicy mogą się nauczyć jak napisać CV. Jeśli na danym terenie występuje potrzeba aktywizacji zawodowej określonych grup dorosłych, to oferta LOWE może zawierać zajęcia pobudzające ich małą przedsiębiorczość. Podobnie jest z potrzebą aktywizacji społecznej w małych miejscowościach wywołaną odpływałem młodych do dużych miast lub za granicę.

LOWE mogą też proponować zajęcia dotyczące osobistego rozwoju w różnych zakresach, np. dotyczące zdrowego życia lub umiejętności internetowych.

Aby spełniać różne oczekiwania dorosłych szkoła powinna współpracować z różnymi instytucjami i organizacjami w okolicy. Nie wszystkie zajęcia muszą odbywać się w szkole.

OFERTA LOWE DLA SZKÓŁ SZUKAJĄCYCH DLA SIEBIE NOWYCH POMYSŁÓW

Włączając się do projektu LOWE szkoła zyskuje impuls i niezbędne wsparcie do rozwoju w nowych obszarach. Tym samym wzmacnia swoją pozycję w środowisku lokalnym i wspiera wizerunek podmiotu nowoczesnego i przyjaznego. 

Nabory do kolejnych odsłon projektu LOWE prowadzone są przez tzw. grantodawców, czyli podmiotów wyłonionych przez MEN w drodze konkursu, którzy odpowiedzialni są za rozwijanie sieci LOWE na konkretnym terenie. Szkoła, aby uzyskać grant, musi złożyć wniosek zgodnie z opisem dla danego konkursu.

OFERTA LOWE DLA OSÓB DOROSŁYCH ZAINTERESOWANYCH SAMOROZWOJEM

Jeśli czujesz potrzebę rozwoju, zapytaj w lokalnej szkole, czy zgłosiła się do programu LOWE i jaką ma ofertę. Jeśli dana placówka do programu jeszcze się nie zgłosiła, to zachęć ją do tego.

Więcej informacji na www.edukacjawzasiegureki.pl

Działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CHCESZ NOWYCH SZANS DLA SIEBIE I SWOJEJ SPOŁECZNOŚCI?  SPRAWDŹ OFERTĘ LOKALNYCH OŚRODKÓW WIEDZY I EDUKACJI (LOWE)

Artykuł sponsorowany

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..
TAGI:

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama

Zapisane na później

Pobieranie listy

CHCESZ NOWYCH SZANS DLA SIEBIE I SWOJEJ SPOŁECZNOŚCI? Sprawdź ofertę LOKALNYCH OŚRODKÓW WIEDZY I EDUKACJI (LOWE)

Człowiek, który nie rozwija siebie i swojego otoczenia szybciej się starzeje. Dla rozwoju warunkiem koniecznym jest nie tylko odpowiednie nastawienie psychiczne, ale też dostęp do zajęć, które nam taki rozwój zapewnią.

W mniejszych miejscowościach dostęp do tego rodzaju aktywności jest jednak ograniczony. Zwłaszcza dla dorosłych, którzy dawno ukończyli edukację formalną. Na szczęście odpowiedzią na to wyzwanie są LOWE, czyli Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji, gdzie inspiracja i nowe szanse rozwojowe dostępne są dla każdego, bez względu na wiek.

Czasem człowiek pragnie w swoim życiu coś zmienić. I nie musi to być od razu zmiana zawodu. Aby chęć zmienić w czyn potrzeba wsparcia. Jest nim właśnie program LOWE, w którym rozwijana jest sieć 150 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji. Powstaje on z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej dzięki środkom Unii Europejskiej pochodzącym z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Animatorami i centrami lokalnych LOWE są zazwyczaj szkoły lub ich organy prowadzące. To dla nich sposób na uzyskanie dodatkowych środków.

Ponieważ LOWE tworzone są oddolnie, każdy z niezależnie działających ośrodków jest w stanie uszyć ofertę edukacyjno-rozwojową na miarę i potrzeby lokalnej społeczności. Jeśli potrzeba ta wiąże się z rozwiązaniem problemu bezrobocia, to w naturalny sposób oferta wiązać się będzie np. z zajęciami, na których uczestnicy mogą się nauczyć jak napisać CV. Jeśli na danym terenie występuje potrzeba aktywizacji zawodowej określonych grup dorosłych, to oferta LOWE może zawierać zajęcia pobudzające ich małą przedsiębiorczość. Podobnie jest z potrzebą aktywizacji społecznej w małych miejscowościach wywołaną odpływałem młodych do dużych miast lub za granicę.

LOWE mogą też proponować zajęcia dotyczące osobistego rozwoju w różnych zakresach, np. dotyczące zdrowego życia lub umiejętności internetowych.

Aby spełniać różne oczekiwania dorosłych szkoła powinna współpracować z różnymi instytucjami i organizacjami w okolicy. Nie wszystkie zajęcia muszą odbywać się w szkole.

OFERTA LOWE DLA SZKÓŁ SZUKAJĄCYCH DLA SIEBIE NOWYCH POMYSŁÓW

Włączając się do projektu LOWE szkoła zyskuje impuls i niezbędne wsparcie do rozwoju w nowych obszarach. Tym samym wzmacnia swoją pozycję w środowisku lokalnym i wspiera wizerunek podmiotu nowoczesnego i przyjaznego. 

Nabory do kolejnych odsłon projektu LOWE prowadzone są przez tzw. grantodawców, czyli podmiotów wyłonionych przez MEN w drodze konkursu, którzy odpowiedzialni są za rozwijanie sieci LOWE na konkretnym terenie. Szkoła, aby uzyskać grant, musi złożyć wniosek zgodnie z opisem dla danego konkursu.

OFERTA LOWE DLA OSÓB DOROSŁYCH ZAINTERESOWANYCH SAMOROZWOJEM

Jeśli czujesz potrzebę rozwoju, zapytaj w lokalnej szkole, czy zgłosiła się do programu LOWE i jaką ma ofertę. Jeśli dana placówka do programu jeszcze się nie zgłosiła, to zachęć ją do tego.

Więcej informacji na www.edukacjawzasiegureki.pl

Działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CHCESZ NOWYCH SZANS DLA SIEBIE I SWOJEJ SPOŁECZNOŚCI?  SPRAWDŹ OFERTĘ LOKALNYCH OŚRODKÓW WIEDZY I EDUKACJI (LOWE)

Artykuł sponsorowany

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..
TAGI:

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się